Su rugsėjo 1-ąją, pirmokų tėvai

Teksto dydis:

Su rugsėjo 1-ąją, pirmokų tėvai

2011-08-28 00:42

DILEMA

Būsimųjų pirmokų tėvams dažnai tenka galvoti, nuo kada geriau leisti vaiką į mokyklą – šešerių, septynerių ar beveik sulaukusį aštuonerių? Vieni jų daugiausia dėmesio skiria vaiko amžiui, kiti – vaiko savarankiškumui, sveikatai, brandai.
Pagal dabartinį Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, vaikas privalo pradėti lankyti mokyklą tada, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai. O priešmokyklinio ugdymo grupę – kai tais kalendoriniais metais sukanka šešeri metai.
Jei tėvai pageidauja, priešmokyklinis arba pradinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau. Tokiu atveju vaikas turi gauti pedagoginės psichologinės tarnybos arba mokyklos psichologo rekomendaciją. Šios tarnybos įvertina vaiko brandą, ar jis pasirengęs pradėti mokytis.

Tėvai, norėdami savo vaiką leisti anksčiau į mokyklą, turėtų kreiptis į tos mokyklos psichologą, o jeigu jo mokykloje nėra, tuomet į savo savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1d. iki rugpjūčio 31 d. Vertinimas nemokamas.

Vieni tėveliai nori, kad jų septynerių metų vaikas dar nelankytų mokyklos, motyvuodami, kad jų vaikas dar nėra subrendęs, dažnai serga. Todėl, vadovaujantis kalendoriniais metais, kai vaikui sueina septyni metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų, įtėvių) prašymu, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienerius metus gali būti ugdomas priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytą programą.


ABEJONĖS

Kiti tėveliai – priešingai – nori anksčiau leisti vaiką į mokyklą, nei jam einančiais metais sukaks septyneri metai ar penkiametį vaiką į priešmokyklinę grupę. Nors tai ne visada būna vien tėvelių noras.

Visiškai neteisinga teigti, kad vaikas neidamas į mokyklą šešerių praras metus. Psichologiniu požiūriu, vaiko raida vystosi palaipsniui ir spartinti jos neatsižvelgus vien tik į vaiko intelektinius ir socialinius-emocinius gebėjimus nereikėtų.
Ką pirmoko brandos testas pasako apie vaiką? Tėveliai paprastai vertina tik pagal tai, kad vaikas pažįsta raides, moka skaityti ir rašyti. O į ką kreipia dėmesį specialistai?
Mokykloje reikalingi įvairūs gebėjimai: aktyvus domėjimasis pasauliu, jautrumas vaizdams, garsams, geri atminties įgūdžiai, probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba, gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti, savęs suvokimas ir savigarba, elementari savikontrolė, susivaldymas, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai bei nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu.


PATARIMAI

Vaikas mokyklai turi būti ruošiamas ne tik paskutinę vasarą prieš mokyklą. Kiekvieni vaiko augimo ir vystimosi metai bei visas ugdymo ir auklėjimo procesas yra svarbus rengiant vaiką mokyklai. Psichologiškai ruošiant vaiką, jam būtina sudaryti sąlygas veikiant patirti sėkmę, ugdyti jo vidinę motyvaciją išmokti naujų dalykų. Tėvai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vaiko savęs vertinimui didelės įtakos turi suaugusiųjų vertinimai. Jie turėtų būti pozityvūs, skatinantys, nežeminantys vaiko asmenybės. Vaikas turi būti mokomas bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Pradėkime vaiką mokyti laikytis dienos režimo, rutinos namuose – tai naudinga ir rekomenduojama priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams.
Kartais tėveliai, norėdami anksčiau savo vaikus leisti į mokyklą, teigia, kad jų vaikas aukštas, fiziškai subrendęs, todėl jie norėtų, kad jau eitų į mokyklą. Iš tikrųjų tėveliams priimant sprendimą, ar leisti anksčiau vaiką į mokyklą, reikėtų pasvarstyti ir apie fizinę vaiko brandą. Jei jaunesnio vaiko intelektiniai ir socialiniai gebėjimai pakankami – tai fiziniai duomenys, mažesnis ūgis nėra kliūtis pradėti mokytis kartu su vyresniais.

REALYBĖ

Jūsų pirmoko ( ir ne tik pirmoko) nepriims į mokyklą be privalomojo sveikatos patikrinimo pažymėjimo. Jei nesusigriebėte per visą vasarą, tai dabar – iki rugsėjo 15-osios greičiausiai teks laukti eilėse. Medikai turės patikrinti jūsų vaiko dantis, ūgį, svorį, regą, klausą, kraujotaką, stuburą, kitų organų veiklą. Kilus abejonių, medikai bandys užčiuopti lėtinių ligų pažymius.

Prieš tai, kai pirmokas peržengs pirmos klasės slenkstį, jam turi būti padaryti kokliušo, difterijos, stabligės, tuverkuliozės mėginiai. Prisiminkite, ar vaikai paskiepyti nuo tymų, raudoniukės ir kiaulytės.

Laiko iki rugsėjo 15-osios liko nedaug. Profilaktinis medicines vaikų sveikatos patikrinimas privalomas ir nemokamas. Jei pavėlavote – teks palūkėti eilėse. Sužinoję rezultatus, įvertinkite pažymą ne formaliai, o iš tikro, su rūpesčiu dėl savo vaiko sveikatos.

Komentuoti

Skaitytojų komentarai (1)

Blank atm Card +393512615163 2022-06-20 00:03


Get $5,500 USD every day, for six months! See how it works. What'sApp : +393512615163

I want to testify about Dark Web blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job. I saw so much testimony about how Dark Web hackers send them the atm blank card and use it to collect money in any atm machine and become rich.
Email : carolblankatmcard@gmail.com

Hangout : carolblankatmcard@gmail.com

What'sApp : +393512615163

They also sent me the blank atm card. I have used it to get 90,000 dollars. withdraw the maximum of 5,000 USD daily. The Dark Web is giving out cards just to help the poor. Hack and take money directly from any atm machine vault with the use of an atm programmed card which runs in automatic mode.