Tėvai ir vaikai – kartų konfliktas. Kaip spręsti?

Teksto dydis:

Tėvai ir vaikai – kartų konfliktas. Kaip spręsti?

2011-05-19 13:38

Neskubėkite pulti į neviltį jei Jūs iš pat ryto staiga, be jokių aiškių priežasčių gavote nuo dukros ar sūnaus neigiamos energijos užtaisą. Iš tikrųjų prieš Jus visu grožiu atsivėrė žinoma psichologinė problema. Tai – tipinis kartų konfliktas, kurį papildo Jūsų atžalos troškimas būti savarankišku. Ir spręsti šį konfliktą reikia tuoj pat.

 

Mes ne vieniši

Panašių konfliktų priežastis, be abejonės – suprantama. Jūsų mielas vaikelis paaugo iki tokio amžiaus, kai jam jau tiesiog būtina atsiplėšti nuo savo šaknų, t.y. nuo Jūsų. Nesigąsdinkite: lygiai tokios pat situacijos neišvengiamai iškyla ne tik žmogaus gyvenime, bet jos būdingos ir jo artimiausiems giminaičiams – aukštesniesiems primatams.

 

Sulaukusios atitinkamo amžiaus jaunos ypatos, pradeda taip iššaukiančiai elgtis, kad jas skubiai išgrūda už beždžionių gaujos ribų, kur jos kurį laiką būna visiškai vienos, atsiduodamos apmąstymams apie savo gyvenimišką paskirtį ir užimamą vietą pasaulyje. Štai panašu, asmeninis dvasinių ieškojimų ir kūrybinio epatažo laikotarpis eina į pabaigą. Šiek tiek vėliau labiau subrendusius ir tuo pačiu išsisiutusius gyvūnus beždžionių „bendrija“ priima atgal. Taigi kartų konflikto fenomenas paremtas zoologiniu modeliu, ir mes su Jumis savo bėdoje ne vieniši.

 

Kaip norisi jį apšaukti...

Kaipgi pasielgti šioje nepaprastoje situacijoje? Visų pirma, pasistenkite įtikinti save, kad Jūsų atžala jau kaip reikiant paaugo. Pasak šeimas konsultuojančių psichologų, tai – vienas iš svarbių ir lemiamų momentų, galintis sukelti tėvams psichologinius sukrėtimus ir hipertonines krizes (nejaugi gyvenimas artėja į pabaigą ir prieš akis tik vienatvė?!). Bet tai – atskira kalba. O dabar mums reikia įgyvendinti svarbų procedūrinį uždavinį, vedantį į abipusį susitarimą, o būtent – ne šaukti vienas ant kito. Po to kai kuriose šeimose įsivyrauja neįprasta tyla. Bet neturėkite tuščių vilčių: recidyvų pasitaiko dažnai.

 

Gal jam neduoti pinigų?

Po to galite pradėti spręsti kitą visai neparastą problemą – sureguliuoti finansinius tarpusavio santykius. Atminkite: taip vadinamas „tikslinis finansavimas“ – jūsų vienintelis realus svertas, leidžiantis kokiu nors būdu turėti poveikį priešingai pusei. Ir čia jau niekas Jums nesutrukdys būti objektyviais. Tačiau nepamirškite: koks bebūtų iššaukiantis Jūsų bosu kalbančio vaiko elgesys, jis vis tiek turi pilnavertiškai maitintis, būti aprengtas ir apautas, išlaidos susijusios su jo išsilavinimu turi būti apmokėtos (pagal galimybes).

 

Užsidirbk pats – sužinosi!

Galimi reikalavimai padengti nuostolingas išlaidas neblogai koreguojasi pasiūlymais būtinas (arba ne labai?) pajamas užsidirbti savarankiškai. Paprastai pirma savarankiškos finansinės – ūkinės veiklos patirtis (dažniausiai, nepavykusi) prablaivo Jūsų paaugusį gražaus gyvenimo „mėgėją“, ir tuo pačiu formuoja jo realų požiūrį į pinigus.

 

Būsi puikus vadovas, specialistas ir pan. , jei.... Pasitarkime

Šis žingsnis gali tapti atraminiu tašku tolimesniam tarpusavio santykių su įsiaudrinusiu oponentu gerinimui. Toliau prieš Jus iškyla nepaprasta užduotis – reikia motyvuoti neapsiplunksnavusius „separatistus“ imtis racionalių veiksmų. Manoma, kad visai tinka toks patarimas – pašnekovui nurodomas tikslas, kurio pasiekime jis yra suinteresuotas pats (juk visi nori būti socialiai sėkmingais!). Vėliau pageidaujamas (Jūsų) paauglio elgesys išdėstomas šviesios ateities kontekste. Bendro grandiozinio plano detalės ir žingsniai kaip jį įvykdyti turi būti tiksliai ir nuosekliai aptarti. Svarbiausia sąlyga – jokių pamokslų!

Praktika rodo: laikydamiesi straipsnyje aprašytų principų Jums gali pavykti daugelyje atveju sulaukti dukros ar sūnaus supratimo.

Tačiau kad Jūsų pastangos būtų sėkmingos, tokiame nepaprastame reikale prireiks nemažai kantrybės.

Komentuoti