Kokias teises turi pagyvenę žmonės?

Teksto dydis:

Kokias teises turi pagyvenę žmonės?

Pagyvenusių žmonių teises gina:
 • Jungtinių Tautų Principai
 • Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
 • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 • Jungtinių Tautų Organizacijos Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas
 • Europos socialinė chartija ( 23 straipsnis)
Lietuvos Respublikos institucijos, užtikrinančios pagyvenusių žmonių teisių apsaugą:
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (Įgyvendina valstybinę socialinės paramos bei socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką,valstybinio socialinio draudimo ir pensijų politiką.)
 • Darbo biržos. (Realizuoja gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje.)
 • Savivaldybės. (Jos tiesiogiai atsakingos už socialinių paslaugų teikimą bei kai kurių socialinių išmokų mokėjimą.)
LR pagyvenusių žmonių socialines teises gina:
 • Valstybinis socialinio draudimo pensijų įstatymas
 • Valstybinis socialinio draudimo įstatymas
 • Socialinių paslaugų įstatymas
Socialines pagyvenusių žmonių teises įtvirtina LR Konstitucijos 52 straipsnis.
 
LR pensinio amžiaus nepasiekusių asmenų darbinių teisių apsauga rūpinasi:
 • Darbo sutarties įstatymas (DSĮ)
 • Bedarbių rėmimo įstatymas (BRĮ)
Pagyvenusių žmonių socialinės teisės žmogaus teisių aspektu:
 • Pagyvenusio žmogaus teisė išlikti pilnaverčiu visuomenės nariu.
 • Teisė į pensinį aprūpinimą.
 • Teisė į socialines paslaugas.
 • Teisė į kitokią socialinę paramą.
 • Teisė laisvai pasirinkti gyvenimo būdą.
 • Teisė į būstą.
 • Teisė į medicininę priežiūrą. Teisės į medicininę priežiūrą turinys – užtikrinti, kad kiekvienas asmuo (taip pat ir pagyvenęs) , kuris neturi pakankamai lėšų, susirgęs gautų priežiūrą, būtiną pagal jo sveikatos būklę (ESCh 13 str. 2 dalis). LR Sveikatos draudimo įstatymo 5 str. nustatyta, kad asmenys, turintys teisę gauti bet kokios rūšies pensiją yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 • Teisė į švietimą ir kultūrą.
Jungtinių Tautų Principai pagyvenusių žmonių klausimais:
 • ,,Nepriklausomumas” (teisė į tinkamą maistą, vandenį, gyvenamąjį plotą, rūbus ir sveikatos apsaugą.)
 • ,,Dalyvavimas” (pagyvenę žmonės turi aktyviai dalyvauti jų teisių apsaugos įgyvendinime ir pasidalinti savo žiniomis ir įgūdžiais su jaunesniąja karta)
 • ,,Apsauga” (pagyvenę žmonės turi teisę gauti aprūpinimą iš šeimos, taip pat sveikatos apsaugą)
 • ,,Pilnavertiškumas” (pagyvenusiems žmonėms turi būti prieinami kultūriniai, švietimo, dvasiniai ir rekreaciniai ištekliai)
 • ,,Orumas” (pagyvenę žmonės turi turėti galimybę gyventi oriai ir saugiai, būti laisvi nuo protinio ir fizinio išnaudojimo, turi būti nediskriminuojami dėl amžiaus, neįgalumo, finansinės padėties ar kitų aplinkybių)
 • ,,Apsauga” (pagyvenę žmonės turi teisę gauti aprūpinimą iš šeimos, taip pat sveikatos apsaugą)
 • ,,Pilnavertiškumas” (pagyvenusiems žmonėms turi būti prieinami kultūriniai, švietimo, dvasiniai ir rekreaciniai ištekliai)
 • ,,Orumas” (pagyvenę žmonės turi turėti galimybę gyventi oriai ir saugiai, būti laisvi nuo protinio ir fizinio išnaudojimo, turi būti nediskriminuojami dėl amžiaus, neįgalumo, finansinės padėties ar kitų aplinkybių).

Komentuoti

Skaitytojų komentarai (5)

Antanas 2012-02-14 15:00

Patarkit,kokiu budu galima ishgyventi ,ir dar oriai, tarkim vokietijoj ar shvedijoj, dauguma lietuvishku pensininku, nes jaunimas jau pabego,gal ir mums jau laikas begti ish chia.ir prisiteisti,ta oru aprupinima ish lietuvos valstybes. Eilinis pensininkas Antanas

Jonas 2009-10-02 09:22

Apie kokias teises kalbam, kai valgyti nėra už ką. Atims paskutines kapeikas ir belisk tik blevyzgoti apie teises